Menu

Content

Breadcrumb

Fibralac, el nou tauler especial per lacar

SUPERFÍCIE SUAU I CANTELLS COMPACTES. MILLOR ESTABILITAT DIMENSIONAL. BAIXA ABSORCIÓ D'AIGUA,VERNISSOS I DISOLVENTS. ESTALVI DE MATERIALS. MILLORA DELS ACABATS. MENYS TEMPS DE POLIT ENTRE APLICACIONS. INVERSIÓ RENTABLE.
 
Aquest tauler, està format per unes fibres de fusta de tamany més petit que proporcionen el millor acabat en les peces, tant un cop mecanitzades com lacades. La menor absorció de laca tant a les superficies com en els cantells, permet un estalvi important de materials i aconsegueix un millor acabat. La suavitat, tant de les superfícies com dels motllurats, escurça els processos de polit entre aplicacions de laca amb estalvi de mà d'obra i material, augmentant la productivitat. Utilitzant laques pigmentades s'aconsegueix un efecte impactant tant en colors llisos com en efectes perla i fantasies. Fins i tot amb una sola mà de tapaporus o altres revestiment podem assolir un aspecte natural agradable.